Ocenené práce

 

Pozrite si galériu víťazných prác, ktoré sa umiestnili na 1. mieste, 2. mieste a 3. mieste v kategóriách jednotlivci alebo kolektív a tiež na práce, ktoré porota vysoko ocenila a získali špeciálne ocenenia.

 
 

HLAVNÁ CENA


 

Hlavnú cenu, a teda PlayStation IV., získala Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom. Cenu získala za mimoriadne zapojenie ako žiakov, tak aj učiteľov do súťaže. Zapojila sa takmer celá škola vo viacerých tímoch, ktoré si môžete pozrieť na videu.

 
 
 

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI


 

1. miesto / jednotlivec do 11 rokov

NÁZOV PRÁCE„Je to fér?“


MENO a PRIEZVISKO (VEK): Lara Lengyelová (9)


KATEGÓRIA:  Jednotlivci do 11 rokov


ORGANIZÁCIA:  ZUŠ Hurbanovo


POPIS PRÁCE : „Dospelí nás učia, aby sme boli voči iným milí a chápaví, ale správajú sa tak aj oni?“ pýtala sa vo svojej práci deväťročná Lara z Hurbanova. Ak podľa nej jeden človek ubližuje tomu druhému, neznamená to, že tretieho to nebolí. Lara preto vo svojom diele zdôraznila, že každá neférovosť môže mať do budúcna svoj vplyv.


FORMÁT: výtvarná práca

 

 

2. miesto / jednotlivec do 11 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Ja a moje kamošky“


MENO a PRIEZVISKO (VEK): Juliánka Riegendová (10)


KATEGÓRIA: Jednotlivci do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

POPIS PRÁCE: „Volám sa Juli a som diabetička,“ takto uviedla Juliánka svoj príbeh. Diabetes jej zistili minulé leto a podľa jej slov bolo pre ňu i jej rodičov dosť ťažké sa s tým vyrovnať.

„Myslím si ale, že moje kamošky, ostatní spolužiaci a učitelia sa ku mne správajú fér, a nedávajú mi najavo, že mám občas obmedzené možnosti,“ pochválila svoje okolie Juli, pričom celý prístup jej blízkych zarámovala stručne a úderne: „Berú ma úplne v pohode!

FORMÁT: výtvarná práca 

 

3. miesto / jednotlivec do 11 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Škola pre zvieratá“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Karolína Jamrichová (10)

KATEGÓRIA: Jednotlivci do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ Novomeského, Trenčín

POPIS PRÁCE: V Karolíninej práci hovorí pani učiteľka mačka svojim žiakom: „Zamňaukajte.“ Žirafa, zebra a pes ale mňaukať nevedia. Podľa autorky to však neznamená, že by boli nenormálni, sú len iní. S riešením v jej diele napokon prišiel pán učiteľ, ktorý zvieratkám povedal, že tí, čo mňaukať nevedia, nemusia.

FORMÁT: výtvarná práca


 

 

1. miesto / jednotlivec od 11 do 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Férovosť a iné nezmysly“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Samuel Furda (14)

KATEGÓRIA: Jednotlivci od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ Pri Podlužianke, Levice

POPIS PRÁCE: Vo filozofickej úvahe na tému férovosť respektíve neférovosť vychádzal štrnásťročný Samuel z vlastnej životnej skúsenosti. Snažil sa prezentovať svoj pohľad na tému, pričom sa pokúsil charakterizovať férovosť na základe toho, čím v živote prechádza jeho sestra, on i jeho rodina. Vo svojom živote sa skutočne v mnohých prípadoch stretol s neférovosťou, o čom sa možno presvedčiť i v jeho práci. Kvôli ťažkej chorobe pristupujú mnohí k Samkovej sestre individuálne, ona tým však trpí. Veľa ľudí podľa jej brata nechápe, že sestra takýto prístup odmieta, pretože chce robiť to, čo robia ostatní. Skrz vlastnú skúsenosť tak Samuel sformuloval svoju autorskú definíciu férovosti, ktorú uviedol v závere práce.
FORMÁT: literárny text – úvaha

 

 

2. miesto / jednotlivec od 11 do 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Black sheep“
MENO a PRIEZVISKO (VEK): Marek Mach (15)
KATEGÓRIA: Jednotlivci od 11 do 15 rokov
ORGANIZÁCIA: ZŠ J. Mudrocha, Senica
POPIS PRÁCE: V práci, ktorej názov v preklade z angličtiny znamená „Čierna ovca“ píše Marek o svojej spolužiačke Sandre: „Napriek tomu, že sme so Sandrou spolužiakmi, som si jej prítomnosť v triede sám veľmi neuvedomoval. Avšak to, ako sa k nej niektorí z ročníka správajú, nie je príjemné ani mne, už vôbec teda nepochybujem o tom, žesa z toho cíti nepríjemne i sama Sandra. Je pritom úplne normálna a jedinou vecou, pre ktorú nezapadá, je hudobný štýl, ktorý obľubuje, počúva a ktorým sa i navonok prezentuje. Je zvláštne, že niekedy mi pripadá viac normálna ako tí, ktorí sú v našej triede vo všeobecnosti takto vnímaní.“
FORMÁT: video

 

 

3. miesto / jednotlivec od 11 do 15 rokov

NÁZOV PRACE: „Ťažká geometria“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Gabriel Kuriľak (12)

KATEGÓRIA: Jednotlivci od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

POPIS PRÁCE: Gabriel má spolužiaka, ktorému nejde geometria. Vraví, že nemá také šťastie ako on - jemu rodičia doma pomáhajú, keď mu niečo nejde, ale jeho kamarátovi rodina nepomáha, pretože rodičia od rána do večera musia pracovať. Preto s ním ostáva po vyučovaní v škole a doučuje ho to, čo kamarátovi veľmi nejde.

FORMÁT: výtvarná práca

 

 

1. miesto / jednotlivec nad 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Chcem pomôcť“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Anežka Boteková (17)

KATEGÓRIA: Jednotlivci nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Obchodná akadémia, Prievidza

POPIS PRÁCE: Anežka vo svojom videu ukázala možnosti, ako pomôcť zdravotne znevýhodneným žiakom, ak je dostatok vôle. Medzi inými príležitosťami prezentuje napríklad spôsob, akým získať peniaze na zakúpenie špeciálnej lavice. Autorka však poukázala i na to, ako pomoc zo strany spolužiakov obohatí nielen život toho, kto pomoc potrebuje, ale i tým, ktorí mu pomáhajú.

FORMÁT: video

 

 

2. miesto / jednotlivec nad 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Maťko“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Monika Kolláriková (18)

KATEGÓRIA: Jednotlivci nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Stredná priemyselná škola, Poprad

POPIS PRÁCE: Keď mala Monika charakterizovať svoju prácu, povedala, že v nej kládla dôraz najmä na úprimnosť. „Chcela som však poukázať aj na to, že aj neNormálni ľudia alebo deti môžu žiť normálny, ba aj lepší život, i keď možno s prekážkami,“ doplnila neskôr. Podľa jej slov je najdôležitejšie ľudí motivovať, aby sa v živote posúvali dopredu, neznevýhodňovať ich a tiež nevyužívať ich slabosti. „Hlavné je byť k ním jednoducho fér,“ zhrnula svoje myšlienky Monika.
FORMÁT: literárny text

 

 

3. miesto / jednotlivec nad 15 rokov

 

NÁZOV PRÁCE: „Figurína“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Dášena Gombíková (15)

KATEGÓRIA: Jednotlivci nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Evanjelická spojená škola, Martin

POPIS PRÁCE: Svoj nesúhlasný postoj k jednej norme pre všetkých vyjadrila a odôvodnila Dášena vo svojej súťažnej práci prostredníctvom figuríny, ktorá je zároveň aj hlavnou postavou jej literárneho diel. Autorka však nezostala len pri prezentácii svojho názoru, uviedla totiž hneď aj niekoľko spôsobov, ktorými by sa dalo pomôcť aspoň niektorým z tých, ktorí sú znevýhodnení práve kvôli nastoľovaniu jednej normy. „V úvode práce sú uvedené moje skúsenosti s očakávaniami ľudí okolo mňa, ktorí bez ohľadu na moje schopnosti a možnosti chceli, aby som sa správala tak, ako je to vo všeobecnosti bežné. Na vlastnej koži som tak pocítila, že takýto prístup naozaj nie je správny,“ opísala motiváciu k vytvoreniu svojho diela autorka.

FORMÁT: literárny text

 
 

KATEGÓRIA KOLEKTÍV


 

1. miesto / kolektív do 11  rokov

 
 

NÁZOV PRÁCE: „Fér pre farebný život“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Tomáš Blechta (8), Agáta Mojžišová (7), Laura Danková (7), Kristína Backová (8) Emma Mária Harvey (8), Leon Gyurik (9), Matúš Valaštín (8), Oskar Šebesta (8), Zuzana Tulejová (8), Júlia Kollerová (10), Linda Kubányi (10)

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava

POPIS PRÁCE: „V dnešných časoch pokladáme za veľmi dôležité vychovávať budúce generácie k empatii a férovosti voči svojmu okoliu a ľuďom ako takým i prostredníctvom výtvarného umenia,“ uviedli kolektívnu prácu detí pani učiteľky, ktoré im s animovaným filmom o férovosti pre farebný život pomáhali. “Je veľmi potrebné, aby sa naše deti pre ďalší šťastný život nebáli „inakosti“ a aby sa vedeli postaviť za svoje zdravé názory. Aby vedeli akceptovať iných komplexne vrátane ich potrieb, bez ohľadu na ich rasu či prípadný hendikep,“ vyzdvihli následne dôležitosť výchovy k tolerancii a dodali, že neférový svet deťom automaticky pripadá ako sivý, nezáživný a surový. „Priestor, kde sa deti cítia dobre, je plný farieb, voľnosti v prejave, v pohybe. Vedia, že o to aby život bol FÉR, sa musíme postarať predovšetkým my sami. A takýto svet si už v detstve prirodzene maľovaním vytvárajú,“ popísali posolstvo panie učiteľky, ktoré spolu s jedenástimi deťmi vytvorili a poslali do súťaže farebný animovaný film.

FORMÁT: animovaný film

 

 

2. miesto / kolektív do 11  rokov

NÁZOV PRÁCE: „Kamaráti“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Ema Hlavatá (7),Kristián Climent (7),Michaela Gavulová, Hugo Hanák, Tamara Kumanová, Bibiana Kuzmová, Miroslav Mokráň, Jozef Pastucha, Viktória Pastuchová, Simona Pašková, Dajana Počarovská, Martin Rybár, René Rybár, Vladimír Smieško (8), Hana Šimunková(8) , Nina Trvalcová(8), Mária Vajzerová (7),

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ s MŠ Rastislavice

POPIS PRÁCE: Hra „Kamaráti“ podľa autorov vychádza z priateľstva detí, ktoré sa spolu hrávajú, majú sa radi a navzájom si pomáhajú. Spolu prechádzajú krajinou a pozorujú správanie iných detí. Príkladom z hry je napríklad situácia v prípade, ak hráč pri svojom putovaní hracím plánom stúpi na políčko označené smajlíkom. Vyberie si vtedy smutného alebo usmievajúceho sa smajlíka podľa toho, či sa deti na obrázkoch správajú slušne a ohľaduplne a vzájomne si pomáhajú, alebo sa správajú zle, sú neochotné pomáhať druhým a vysmievajú sa slabším kamarátom. Hráč s väčším počtom usmievavých smajlíkov napokon vyhráva.

FORMÁT: spoločenská hra

 

 

3. miesto / kolektív do 11  rokov

NÁZOV PRÁCE: „Kvetka a Roman“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Alexandra Grláková (9), Natália Gilková (9), Marek Muška (10), Kvetoslava Mušková (10), Iveta Pušková (11), Mário Sukeník (11)

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov
ORGANIZÁCIA: ZŠ Muránska Dlhá Lúka

POPIS PRÁCE: Kvetka je podľa kolektívnej práce šiestich autorov žiačkou3.ročníka a nádherné rómske dievča. Roman, jej brat, je žiakom 2. ročníka, nie však v tej istej škole. Roman je imobilný chlapec s telesným aj duševným postihnutím, ktorý vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť svojej mamy. Kvetka je o plnohodnotnú priazeň, pozornosť i podporu svojej mamy trochu ukrátená, pretože mamka musí všetku pozornosť venovať jej bratovi. To si však všimli jej spolužiaci: „Všimli sme si, že Kvetkin život nie je fér. Ako vlastne Kvetka žije? Čo prežíva každý deň?“ pýtali sa jej spolužiaci a prostredníctvom svojho dielka jej odkázali, že v každej chalúpke sa nachádza niekto, kto sa na ňu usmieva a kto ju chce rozveseliť. Niekedy totiž podľa detí stačí tak málo̶spoznať a poznať tých, s ktorými sme dennodenne v kontakte.

FORMÁT: informačný plagát

 

 

1. miesto / kolektív od 11 do 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Hranice“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Ivona Toroková (15), Karin Macáková (15), Natália Sitárová (14) Elena Sklenárová (14)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

POPIS PRÁCE: Štvorica autoriek z Levíc sa prostredníctvom minifilmu pokúša na základe vlastného vnímania spracovať tému rovnosti a rozdielnosti možností, ktoré každý z nás má, podľa toho, kde sa narodí.

FORMÁT: video

 

 

2. miesto / kolektív od 11 do 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Nová spolužiačka Danka“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Laura Majdáková (12), Alex Uhrin (12), Michal Berežňak (11), Radka Džupinová (11), Alex Bromberger (12), ostatní žiaci 5.ročníka

KATEGORIA: Kolektív od 11 do 15 rokov
ŠKOLA/ORGANIZÁCIA: ZŠ ul. Karpatská, Svidník

POPIS PRÁCE: Spolu osemnásť žiakov piateho ročníka pomohlo zachytiť na videu život s novou spolužiačkou Dankou, ktorá trpí Downovým syndrómom. Po počiatočnej neistote si ju postupne všetci spolužiaci obľúbili, pomáhajú jej a vysmievanie nemá u nich v triede miesto. Danka sa tak tiež stala súčasťou ich dovtedy zohratého kolektívu.

FORMÁT: video

 

 

3. miesto / kolektív od 11 do 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Batôžky“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Marek Tomko (14), Milan Horváth (14),Marián Pecha (14), Zdeno Horváth (12), Albín Klempár (14), Kevin Žiga (15)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ a MŠ Markušovce

POPIS PRÁCE: Práca „Batôžky“ je výpoveďou žiakov, ktorí zažívajú nespravodlivosť a neférový prístup často len z dôvodu svojho rómskeho pôvodu. Žiaci sa v nej zamýšľajú nad tým, prečo niektorým ľuďom stačí málo na to, aby dosiahli vytúžený cieľ, a niektorí, naopak, musia prejsť omnoho dlhšiu cestu, aby dosiahli rovnakú métu. Ide napríklad o štúdium na strednej či vysokej škole. Dielo šiestich autorov poukazuje na to, že každý si vo svojom „batôžku“ nesieme inú výbavu a že pre mnohých je ich náklad tak ťažký, že ani len nedokážu vyraziť vpred. Preto prostredníctvom práce chlapci odkázali, že rôznym podmienkam a „batôžkom“ by mal zodpovedať i prístup, ktorý by mal byť k ľuďom skutočne férový a umožniť im dosiahnuť vytúžený cieľ.
FORMÁT: literárny text

 

 

1. miesto / kolektív nad 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Tri Ferove rozprávky“,

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Laura Petraššovitšová (31), Ivo Kačur (17), Sára Hajasteková (17), Rebeka Janíková (16), Ivan Koribanič (17), Alexandra Niková (16), Karin Kissová (17), Miriam Podlesná (17), Paulína Lenártová (16)

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov
ORGANIZÁCIA: Stredná súkromná umelecká škola filmová, Košice

POPIS PRÁCE: Aby kolektív autorov osvetlil princíp férovosti, rozhodlo sa osem spolužiakov spolu s pani učiteľkou vytvoriť rozhlasové pásmo. Zápletky jednotlivých príbehov prepája vždy určitá forma „diskriminácie“ v lese plnom zvieratiek. „Týmto spôsobom sme chceli byť kritickí, nie však moralizátorskí,“ zdôraznili pri popisovaní práce autori. Predstaviteľom princípu férovosti je medveď Fero, ktorý všetky v lese vzniknuté problémy rieši spravodlivo. Ostatné zvieratká v lese však vyznávajú skôr princíp rovnosti a sú za vyčlenenie každého, kto je mimo normu. Pre formát zvukového záznamu rozprávky sa kolektív rozhodol kvôli možnosti pohrať sa pri práci na diele s rôznymi zvykmi, no i kvôli zapojeniu fantázie poslucháča.
FORMÁT: rozhlasové pásmo

 

 

2. miesto / kolektív nad 15 rokov

NÁZOV PRÁCE: „Slzy v daždi“,

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Karol Horváth (23), Kristián Fiľka (20), Lukáš Hudák (20), Emil Horváth (21), Alex Rybár (22), Ján Koky (22)

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: O. Z. Čakra učenia, Moldava nad Bodvou

POPIS PRÁCE: Šiesti chlapci z videa už niekoľko rokov cez hudbu prejavujú svoje pocity. Často si kladú otázku : „Prečo žijem v takej beznádejnej situácii, bez práce, bez domova, bez vody a elektriny?" Prostredníctvom spevu vyjadrujú svoj žiaľ a upozorňujú na každodennú realitu, v ktorej žijú. „V našom videoklipe chceme ukázať, aký je život v jednej osade všetkým, ktorí ani len netušia, čo znamená bývať v jednej chatrči s rozmermi 3x3m2 so siedmimi súrodencami a bez detskej izby,“ popísali svoj zámer chlapci z Moldavy nad Bodvou. Pre tých, ktorí vystupujú vo videoklipe, je to každodenný život a svoj žiaľ nad týmto údelom vyjadrujú práve prostredníctvom hudby.
FORMÁT: videoklip

 

 

3. miesto / kolektív nad 15 rokov


NÁZOV PRÁCE: „Kto som?“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Michaela Vatranová (18), Emma Zichová (17), Lenka Laššová (18), Lucia Kvaššayová (17), Simona Lengvarská (18), Veronika Purmová (18)

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Stredná umelecká škola Trenčín

POPIS PRÁCE: Pri vytváraní kašírovaných hláv si každý žiak ako inšpiráciu zvolil príbeh človeka, ktorý sa ich osobne dotýkal. V práci sa následne snažili zachytiť rozmýšľanie a vnútorné rozpoloženie ľudí, ktorí sa odlišujú od normy. „Sú to ľudia, ktorí prebili zápas o prijatie samých seba a tiež o prijatie svojím okolím,“ charakterizoval nositeľov príbehov kolektív šiestich autorov, ktorí ku každej kašírovanej hlave vpísali i popisný text dotvárajúci celkové dielo.

FORMÁT: trojrozmerné objekty


 

 

1. miesto / vekovo zmiešaný kolektív

NÁZOV PRÁCE: „PĽAC“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Alžbeta Barančíková (24), Katarína Rybnická (23), Ondrej Zajac (24), Viliam Fedorko (24), Michaela Borodáčová (25), Markéta Tajtáková (23)

KATEGÓRIA: Kolektív vekovo zmiešaný

ORGANIZÁCIA: Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice

POPIS PRÁCE: Táto košická škola sa obrátila na architektov s požiadavkou návrhu miesta, ktoré by umožnilo tráviť voľný čas v okolí školy. „Projekt sa stane gestom školy v znamení otvorenosti voči svojmu okoliu skrz zlepšenie priestoru, ktorý síce spravuje škola, no má charakter verejného priestoru,“ popísali návrh jeho šiesti iniciátori. Samotné dielo je podľa nich zachytením procesu, ktorý prebehol v marci roku 2016̶procesu spoločného hľadania odpovedí na otázky fantastických predstáv a ideálnom svete, pocitov a atmosfér, ktoré by mal spoločný priestor určite obsahovať.

FORMÁT: architektonický návrh

 

 

2. miesto / vekovo zmiešaný kolektív

NÁZOV PRÁCE: „Normy?“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Adam Kocka (18), Tatiana Taňkošová (17)

KATEGÓRIA: Kolektív vekovo zmiešaný

ORGANIZÁCIA: Gymnázium armádneho generála Ludvika Svobodu, Humenné

POPIS PRÁCE: Ľudskosť by mala byť na prvom mieste. A to napriek tomu, že tomu tak v živote často nie je. Takéto posolstvo prináša práca Adama a Tatiany z Humenného. Pomoc ľuďom nie je podľa ich slov vždy v súlade s normami, avšak niekedy je treba normy prekročiť a zachovať sa ako človek.

FORMÁT: video

 

 

3. miesto / vekovo zmiešaný kolektív

NÁZOV PRÁCE: „Ťažká situácia“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Ladislav Rigó (16), Kristína Baráthová (15), Kristína Mezeiová (16), Attila Horváth (15), Tomáš Lipka (15)

KATEGÓRIA: Kolektív vekovo zmiešaný

ORGANIZÁCIA: Istvána Illésházyho s VJM, Nový Život

POPIS PRÁCE: Hlavným hrdinom príbehu pätice autorov je Ivan, ktorý sa musí vysporiadať hneď s dvomi šokujúcimi správami. Dozvie sa, že jeho brat je gay a že jeho dobrá kamarátka, ktorej dôveroval, mu klamala. Zo strachu. Zistilo sa, že je dislektička a začala samu seba vnímať v porovnaní s Ivanom ako inú. „Pochopenie vedie Ivana k zmene a prijatiu brata aj s jeho inakosťou. Sme ľudia a aj keď nie sme rovnakí, sme si rovní, rovnocenní,“ zarámovali myšlienkou autori svoje dielo o vyspriadavaní sa s neľahkými okolnostiam. Rovnocennosť sa podľa nich prejavuje i v schopnosti trpieť kvôli odmietnutiu. Autentickosť diela je zaručená  ̶  chlapci a dievčatá totiž pri námete čerpali z vlastnej skúsenosti.

FORMÁT: video

 
 

ŠPECIÁLNE CENY


 

Cena Equity

NÁZOV PRÁCE: „Príroda potrebuje našu pomocnú ruku“
MENO a PRIEZVISKO: Kolektív žiakov a pedagógov zo ZŠ s VJM Šíd

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ s VJM Šíd

POPIS PRÁCE: „Ak človek bude ďalej ničiť prírodu, podreže si sám konár, na ktorom sedí. Rozumná ochrana prírody je súčasné ochranou ľudstva.“ Durell Lawrence Georg
Diela sú kolektívnou prácou žiakov 1. stupňa zo ZŠ Šíd, sú predovšetkým zamerané na ochranu životného prostredia. Deti sa snažili vykresliť rozličné pravidlá, ktoré by sme mali vo vzťahu k prírode dodržiavať.

FORMÁT: Súbor výtvarných prác

 

 

Cena Zastúpenia Európskej komisie v SR

NÁZOV PRÁCE: „Lyžovačka zdarma pre všetkých jedničkárov“
MENO a PRIEZVISKO(VEK): Tomáš Barkoci (10), Dávid Frohlich (10), Marko Frohlich (11), Samuel Geci (10), Jakub Heteš (10), Nikola Hnátová (10), Samuel Hriceňák (10), Lukáš Chovanec (10), Paskal Chovanec (10), Stanislav Chovanec (10), Radoslava Janická (10), Alica Jozefíková (10), Sofia Karaffová (10), Maroš Kasenčák (2005), Matej Kontra (11),  Martin Kovaľ (10), Ján Kovalčík (11), Adam Lukačik (10), Marko Moščovič (10), Tobias Murcko (10), Adam Pjecha (11), Michaela Rybovičová (11), Juraj Sklenárik (11), Sandra Starinská (11), Kristián Štupák (11)

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ s MŠ Plavnica

POPIS PRÁCE: Práca predstavuje príbeh dvoch detí, ktorých životné situácie sa odohrávajú paralelne, len s tým rozdielom, že chlapcovi sa rodičia venujú denne učia sa s ním a on dostáva jednotky. Dievčatko má otca v zahraničí a mamka robí na zmeny. Dievča sa učí samo a nemá mu kto pomôcť. I keď sa snaží, doma upratuje, no z písomiek má 2. Nespĺňa podmienky na lyžovačku zdarma podľa reklamy. Kto z týchto 2 sa snažil viac? Prečo len jednotkári majú výhody? Prečo nemôže byť každý rodič večer doma?

FORMÁT: výtvarná práca

 

 

Cena Férovej Nadácie O2

NÁZOV PRÁCE: „Slnko svieti na každého rovnako“
MENO a PRIEZVISKO (VEK): Kristína Martáková(11), Jozef Antonín (12), Lukáš Duroška (11), Samuel Garaj (12), Petra Jamrichová (11), Alexandra Kardošová (11)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ Holíčska, Bratislava

POPIS PRÁCE: Inšpiráciou pre vznik trojrozmerného objektu bolo pre kolektív autorov autentické rozprávanie pani Janky, ktorá ako lekárka pôsobí v Burundi v rámci projektu VŠ sv. Alžbety. „Dnes sme svedkami, toho, že niekedy ťažko prijímame, dokonca odsudzujeme ľudí inej rasy alebo etnika, národnosti, a to len preto, že sa v istých situáciách nesprávajú podľa našich očakávaní, že majú inú kultúru, zvyky, nedosahujú našu úroveň vzdelania ap. Zabúdame, že ich štartovacia čiara do života je iná a že by sme vždy mali posudzovať aj ich konkrétnu situáciu a životné podmienky. Porovnanie našich životných podmienok a podmienok života afrických detí sme vyjadrili v našom trojrozmernom objekte,“ popísali sami autori okolnosti vzniku diela. Férový prístup súvisí i s empatiou a toleranciou. Preto sa mottom práce stala myšlienka: „Každý z nás je iný, ale všetci sme ľudia (a slnko svieti na všetkých rovnako)“.


FORMÁT: trojrozmerný objekt

 

 

Cena Chocolate Patrik

NÁZOV PRÁCE: „Karty osudu“
MENO a PRIEZVISKO(VEK): Nicole Makóová (17), Viktor Gajdošík (17), Július Herc (16), Patrik Valo (17)

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Gymnázium Golianova, Nitra

POPIS PRÁCE: V zaslanej práci ukazuje kolektív autorov bežný deň chlapcov, ktorí navonok pôsobia rovnako, avšak sú úplne rozdielni. Jeden má ľahší a bezstarostný život, ktorý si môže užívať, utrácať peniaze. Jeho jediná starosť je učenie a ani tú sa mu nechce plniť a vyhovára sa, zatiaľ čo druhý chlapec má život náročnejší, plný starostí o chorú maminu. Musí šetriť peniaze, a aj napriek starostiam sa snaží dosahovať dobré výsledky. Otázkou je, či sa učiteľka zachovala férovo rovnakým hodnotením žiakov.

FORMÁT: video

 

 

Cena Neulogy

NÁZOV PRÁCE: „Equality alebo equity?“
MENO a PRIEZVISKO(VEK): Dáša Kuracinová(22), Martina Bláhová (21), Lukáš Griflík (27), Silvia Strapáková (22), Denis Jakabovič (23), Nikoleta Krieglsteinová (24),Karol Brestovanský(22),Lukáš Cabada(23)j, Michaela Cuninková(25), Ivan Macejka(25),Filip Matlák(24), Patrícia Srncová(23),Erik Štetka(25), Igor Toma(20),Nikola Filipová(17),Erik Práznovský(21),Marek Srnák(22),Ivana Tomaškovičová(22), Naďa Kabátová(22)

KATEGÓRIA: Zmiešaný kolektív

ORGANIZÁCIA: Centrum voľného času pri Spojenej škole, Trnava
POPIS PRÁCE: Dáška Kuracinová v prihláške k práci uvádza: "Keby  som bola úplne zdravá, chcela by som pracovať  v škôlke  s malými deťmi a táto túžba vo mne pretrváva dodnes! Mať túžbu je veľmi pekné, ale zrealizovať ju, je už oveľa, oveľa ťažšie. Najmä vtedy, ak máte nejaké celoživotné ochorenie, ktoré vám ten život otočí úplne iným smerom než ako ho majú tí, ktorí sú zdraví! Som však nesmierne šťastná, že nemusím len tak sedieť doma a  že som dostala inú šancu ako žiť svoj život čo najkrajšie. Po skončení školy som začala navštevovať  CVČ, kde som veľmi dobre zapadla. Sú tam super  pani učiteľky, ktoré vedia s postihnutými ľuďmi robiť. Vedia, že každý z nás potrebuje iný prístup, že napriek tomu, že sme si tam rovní, nie sme rovnakí. A preto som tam  spokojná a šťastná!!!!! Teší ma každé pohladenie, objatie, milé slovo, každý úsmev. Práca ktorú robím, ma napĺňa radosťou a pokojom, čo iní  berú ako samozrejmosť, pre mňa  znamená veľmi veľa. Ďakujem všetkým s férovým prístupom, ľúbim Vás !!! "
FORMÁT: prezentácia

 

 

Cena denníka SME

NÁZOV PRÁCE: „Takto sme stavali náš dom“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Vojto Rusňák (9), Andrea Grláková (9), Rebeka Mušková (10), Denisa Radičová (10), Jarmila Rusnáková (32), Alica Anderková (42)

KATEGÓRIA: Zmiešaný kolektív

ORGANIZÁCIA:  ZŠ Muránska Dlhá Lúka

POPIS PRÁCE: „Som triedna učiteľka 2.ročníka a keď som sa žiakov spýtala, či zažili nejaké situácie o neférovosti, na moje veľké prekvapenie, žiak Vojtík vykríkol, že áno. Bolo to vraj vtedy keď stavali nový dom. Porozprával nám, ako si ho sami začali stavať. Modlili sa, aby im prialo počasie a aby svoj vysnívaný dom mohli dokončiť čím skôr. A na prekvapenie celej rodiny im prišli pomôcť susedia a blízki bez nároku na odmenu. Myslí si, že mali šťastie na „nenormálne férových ľudí“ ochotných pomôcť, ktorí chcú byť svojím prístupom vzorom pre naše, ale aj iné deti a rovnako vzorom aj dospelým.“

FORMÁT: výtvarná práca

 

 

Cena denníka SME

NÁZOV PRÁCE: „Elemér, Erika a my“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Juliana Mihályová (9), Rebeka Oláhová (9), Mária Beryková (9)

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ s VJM Šíd

POPIS PRÁCE: „Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým neutešuje smutných ľudí...“ Buddha. Toto je motto uvedené v prihláške, kde pani vychovávateľkq píše: „Náš školský klub navštevovali súrodenci Erika a Elemér. Opustila ich matka s ďalšími dvomi súrodencami. Starajú sa o nich starí rodičia. V jednom malom dome bývajú deviati. Zo súrodencov traja spia v jednej posteli a náš Elemér veríte, či nie, deň čo deň spí v jednej malej starej vani. Nikdy sa nesťažoval. Každý deň prišli do školy čisto oblečení, keď aj v starších šatách. Odrazu sme si všimli, že ich šaty nie sú čisté a veru dalo sa cítiť, že predošlý večer sa neumývali. Dozvedeli sme sa, že ich stará mama je chorá, tak sme sa rozhodli im nejako pomôcť. Zbierali sme pre nich šaty, mnohokrát sme pre nich odniesli z jedálne ovocie a sladkosti. Oni boli veľmi vďační za všetko - a my zasa šťastní, že sme im vedeli pomôcť.“

FORMÁT: výtvarná práca

 

 

Cena denníka SME

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Viera Jankulová – pedagóg

KATEGÓRIA: Vedúci pedagóg žiackeho kolektívu súťažiaceho s prácou s názvom „Hnevá ťa to?“ Práca je súčasťou súboru diel, ktoré boli ocenené Hlavnou cenou súťaže. Pozrite si video zachytávajúce vznik diel.

ORGANIZÁCIA: ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske

 

 

Cena denníka SME

MENO a PRIEZVISKO: Alena Biskupová – pedagóg

KATEGÓRIA: Vedúci pedagóg žiackeho kolektívu súťažiaceho s prácou s názvom „Nová spolužiačka Danka", ktorá získala ocenenie v kategórii Kolektív od 11 do 15 rokov.

ORGANIZÁCIA: ZŠ Ulica Karpatská, Svidník

 

 

Cena Rádia Expres

 

Práca sa umiestnila aj v súťažnej kategórii Kolektív nad 15 rokov. Rozhlasovú hru si môžete vypočuť na priloženom linku.

NÁZOV PRÁCE: Tri Ferove rozprávky

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Laura Petraššovitšová (31), Ivo Kačur (17), Sára Hajasteková (17), Rebeka Janíková (16), Ivan Koribanič (17), Alexandra Niková (16), Karin Kissová (17), Miriam Podlesná (17), Paulína Lenártová (16)

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Stredná súkromná umelecká škola filmová, Košice

POPIS PRÁCE: Aby kolektív autorov osvetlil princíp férovosti, rozhodlo sa osem spolužiakov spolu s pani učiteľkou vytvoriť rozhlasové pásmo. Zápletky jednotlivých príbehov prepája vždy určitá forma „diskriminácie“ v lese plnom zvieratiek. „Týmto spôsobom sme chceli byť kritickí, nie však moralizátorskí,“ zdôraznili pri popisovaní práce autori. Predstaviteľom princípu férovosti je medveď Fero, ktorý všetky v lese vzniknuté problémy rieši spravodlivo. Ostatné zvieratká v lese však vyznávajú skôr princíp rovnosti a sú za vyčlenenie každého, kto je mimo normu. Pre formát zvukového záznamu pre rozprávky sa kolektív rozhodol kvôli možnosti pohrať sa pri práci na diele s rôznymi zvykmi, no i kvôli zapojeniu fantázie poslucháča.

FORMÁT: rozhlasové pásmo

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Dobrý pocit“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Mária Pirkovská

KATEGÓRIA: Jednotlivci do 11 rokov (11),

ORGANIZÁCIA: ZŠ J.Švermu 6, Michalovce

POPIS PRÁCE: Práca znázorňuje spolužiaka Maťka, ktorému pred Vianocami náhle zomrel ocko a mamka zostala sama s 5 súrodencami. Bol veľmi smutný, čo si všimli všetci spolužiaci aj učitelia. Preto dali všetci hlavy dokopy a spolužiaci, ich rodičia a učiteľka s vychovávateľkou pripravili pre Maťka prekvapenie. Urobili zbierku a kúpili mu vysnívané lego.  Mamke finančne pomohli zvládnuť ťažké finančné obdobie. Žiačka zachytila odovzdávanie darčeka spolužiakmi tesne pred Vianocami.

FORMÁT: výtvarná práca

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Preteky, na ktorých môže vyhrať každý“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Paulína Šuhajová(10)

KATEGÓRIA: Jednotlivci do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava

POPIS PRÁCE: Video hovorí príbeh o pretekoch plných prekážok, ktoré by sme mali riešiť aj v skutočnom živote a zabezpečiť tak férovosť pre všetkých.

Myška a psík sa spolu idú pretekať, zrazu však narazia na prekážku - veľkú rieku, ktorú treba prejsť. Psík vie plávať, no myška nie. Keďže im však záleží na tom, aby obaja dokončili preteky, zoženú myške loďku a ona sa tak môže cez rieku preplaviť.

Aj ľudia by mali viac myslieť na to, ako zabezpečiť, aby každý preteky dokončil. Mali by sme všetkým vytvárať férové podmienky a miesto, kde môžu pokojne žiť a pracovať.

FORMÁT: animovaný film

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Šanca pre Peťu“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Nikola Lettrichová (13)

KATEGÓRIA: Jednotlivci od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ a MŠ Ul. Priehradná, Martin

POPIS PRÁCE: Táto literárna úvaha hovorí o rovnoprávnosti detí bez ohľadu na postavenie ich rodičov v hierarchii spoločnosti. Autorka poukazuje na dôležitosť rovnocenného/férového prístupu pre všetky deti.

FORMÁT: literárny text

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Férové m(i)esto“


MENO a PRIEZVISKO(VEK): Anna Mojžišová


KATEGÓRIA: Jednotlivci nad 15 rokov


ORGANIZÁCIA: Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava


POPIS PRÁCE: Quiet book je didaktická pomôcka, ktorá u deti rozvíja jemnú motoriku, poznávanie tvarov a farieb a podporuje detskú zvedavosť. Knižka je vyrobená ručne samou študentkou a predstavuje deťom Férové m(i)esto, kde sa ľudia snažia byť spravodliví a féroví.


FORMÁT: detská hra

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „V ŠKD sme neNORMAlne fér“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Aneta Vachová (pedagóg) + 25 detí II. oddelenia ŠŠKD Borský Mikuláš

KATEGÓRIA: Kolektív do 11 rokov

ORGANIZÁCIA: Školský klub pri ZŠ Záhorácka, Borský Mikuláš


POPIS PRÁCE: Kniha ,,V ŠKD sme neNORMAlne fér" je vyjadrením férového vzťahu celej skupiny ŠKD k spolužiakovi Robkovi, ktorý nemá v živote rovnaké podmienky a príležitosti, ako ostatní spolužiaci. Prostredníctvom vlastných textov a ilustrácií v nej  deti odprezentovali, ako sa  navzájom spravodlivo a fér správajú a čo to pre nich znamená.

FORMÁT: kniha

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

Video je momentálne nedostupné, čoskoro ho doplníme.


NÁZOV PRÁCE: „Amaro učiteľis“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Annamária Virágová (13), Ivan Ščuka (13), Milan Pecha (13), Štefan Pecha (15), Simona Pechová (13)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ s MŠ Markušovce

POPIS PRÁCE: Učiteľka v prihláške uvádza:Žiaci z našej školy navštevujúci hudobno-spevácky krúžok sa na moju otázku:" Kto je na škole z vašich učiteľov k vám férový a spravodlivý?" , jednohlasne zhodli na tom, že je to nový mladý učiteľ pochádzajúci z Bratislavy, ktorý učí na našej škole prvý rok a je z programu Teach for Slovakia. Spolu so žiakmi sme vytvorili vlastný text piesne o našom veľmi obľúbenom pánovi učiteľovi, ktorý nám taktiež pomáha na našom hudobnom krúžku, lebo on sám je hudobník - gitarista. Tento mladý učiteľ je ku všetkým deťom rovnako spravodlivý a férový a má ich všetkých rovnako rád. Nerobí  rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. Deti ho majú veľmi radi. Na našej škole si ho veľmi vážime. Keďže deti z hudobno-speváckeho krúžku sú veľmi tvorivé a radi vymýšľajú vlastné texty, napísali svoj vlastný text v rómskom jazyku, ktorý aj potom sami preložili do slovenského jazyka.“

FORMÁT: video

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Fér súťaž“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): David Pelech(12), Max Kleibl (11)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: bez organizácie, Bratislava

POPIS PRÁCE: Autori v prihláške uvádzajú:Hra vysvetľuje rozdiel medzi equality a equity spôsobom prekážkovej dráhy. Ide v podstate o to, že je zopár prekážok a sú traja súťažiaci: muž, žena so zlomenou nohou a malé dievčatko. Myslíte si, že by bolo fér, keby sme všetkým dali rovnaké prekážky? Podľa princípu equality áno. No podľa mňa by prekážky prešiel iba muž. Preto sme vymysleli túto hru (je naprogramovaná v programovacom jazyku scratch), aby sme Vám ukázali rozdiel medzi equality a equity. Ak totiž prekážky poopravíme tak, aby nimi prešli všetci, možno to podľa princípu equality nebude úplne fér, ale aspoň budú všetci šťastní, že prešli a bude to fér podľa princípu equity.

FORMÁT: počítačová hra

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Kocka a guľôčka“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Laura Lešová (13), Natália Kamendy (12)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava

POPIS PRÁCE: Autorky práce uvádzajú: „Ľudia sú rôzni. Malí, tuční, chudí, majú rôzne farby. Aj napriek tomu, že sme iní, si zaslúžime rovnaké šance. A to dosiahneme iba ak si budeme navzájom pomáhať a otvoríme dvere pre všetkých.

FORMÁT: video

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Black sheep“

MENO a PRIEZVISKO (VEK): Marek Mach (15) a Sandra Otrísalová (16)

KATEGÓRIA: Kolektív od 11 do 15 rokov

ORGANIZÁCIA: ZŠ J. Mudrocha, Senica

POPIS PRÁCE: Marek a Sandra sú spolužiaci. Sú veľmi odlišní, nielen na prvý pohľad. Majú odlišné záľuby, venujú sa odlišným voľnočasovým aktivitám, ale jedno majú spoločné, nemajú radi nespravodlivosť a neférový prístup. 

Fotografia zachytáva aktuálne postavenie Sandry v triednom kolektíve.Sandra je zachytená v popredí. Jej výraz tváre vyjadruje hnev, nespokojnosť, bolesť a samotu, ktorú prežíva. Jej pocity odrážajú reálnu situáciu a jej prežité skúsenosti.  Sandra bola vyčlenená z kolektívu zo dňa na deň a to len preto, že sa rozhodla byť sama sebou. Začala sa obliekať do vecí, v ktorých sa cítila pohodlne a spokojne. A tým sa to všetko spustilo. Sandra minimálne svojím výzorom vybočuje z normy obliekania sa, ktorá je nastavená v  triede a aj v celej spoločnosti.

FORMÁT: fotografia

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Hodnoty“
MENO a PRIEZVISKO(VEK): Patrik Reguli

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: bez organizácie, Trnava
POPIS PRÁCE: „Čierna páska je symbolikou toho, ako je dnes veľa ľudí zaslepených samým sebou, odraz spoločnosti ktorá sa nedokáže poriadne dívať na okolitý svet. V každom z nás sa odohráva určitý životný boj, príbeh ktorý v nás formuje človeka, ktorým sa  staneme v momente ako dospejeme. Čo ak si ľudia túto pásku z očí strhnú a svetlo z každej jednej duše ich priam oslepí? Zlo je len nedostatkom dobra. Mali by sme žiť hodnotný život nie len pre nás samých, ale aj pre ostatných, darovať čo i len úsmev či objatie. Ľudia sa boja toho, že ak by chceli zmeniť svet budú na to sami. Posledný človek ktorému ostane páska na očiach, zostane sám v tichom šepote prázdnoty svojej sebeckosti. Preto otvor srdce svojmu životu, ľuďom v tvojom okolí. Aby úsmev nás všetkých, ako i hrejivé srdcia dokázali vyfarbiť celý tento šedivý svet ponorený do tmy,“ uvádza autor v prihláške k súťažnej práci.

FORMÁT: video

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Ľudskosť“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Miriama Sijková (17), Timea Lacová (16)

KATEGÓRIA: Kolektív nad 15 rokov

ORGANIZÁCIA: Gymnázium Gen. L. Svobodu, Humenné

POPIS PRÁCE: Slová autoriek: „V tejto piesni poukazujeme na to, ako by mali byť ľudia tolerantnejší k ľuďom ktorí sú iní, majú inú mentalitu, iný spôsob života. Okrem našich menšín, by sme mali podporiť aj ľudí ktorí k nám prichádzajú z oblastí zmietanými vojnovými konfliktami. Naša Zem je malá modrá planéta kde žije mnoho národností, farieb pleti, každý má právo na šťastie. Preto by sme mali byť súdržní a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. O tom chceme presvedčiť všetkých v tejto piesni. Nič nie je stratené, treba len chcieť.“

FORMÁT: pieseň

 

 

Cena kníhkupectva Artforum

NÁZOV PRÁCE: „Trikrát o diskriminácii“

MENO a PRIEZVISKO(VEK): Jana Kababíková - pedagóg

KATEGÓRIA: pedagóg

ORGANIZÁCIA: Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné

POPIS PRÁCE: V pracovných listoch sú tri literárne texty, ku ktorým sa viažu úlohy na rozvoj občianskych postojov a tiež úlohy na precvičovanie vedomostí získaných v TC Občan a štát.

FORMÁT: pracovné listy
Pracovné listy si môžete stiahnuť tu

 

KATEGÓRIA VEDÚCI/PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK - CENA O2


 

1. miesto

NÁZOV PRÁCE: 
Súbor pracovných listov pre ZŠ a SŠ

MENO a PRIEZVISKO:
Anna Bartóková

ORGANIZÁCIA:
Gymnázium, Detva

FORMÁT: 
súbor pracovných listov


POPIS PRÁCE:  

Materiály vytvorené pani učiteľkou z Detvy obsahujú zbierku aktivít, ktorých obsahom sú autentické príbehy a situácie upravené pre potreby vzdelávania. „Ich zámerom je usmerniť študentov, aby ku každému človeku pristupovali individuálne a korektne, pretože prejav každého z nich je jedinečný, aj keď existujú určité zásady, podľa ktorých je možné identifikovať osobu a jej konanie, prípadne odhaliť skrytý problém,“ vysvetlila autorka, čo zamýšľala pod vypracovaním listov pre žiakov základných a stredných škôl.

Pracovné listy nájdete tu.

2. miesto

NÁZOV PRÁCE: 
Prezentácia: Som Nenormálne Fér

MENO a PRIEZVISKO:
Marta Jakubišinová

ORGANIZÁCIA: 
Spojená Škola Internátna, Prakovce

FORMÁT: 
prezentácia


POPIS PRÁCE: 

Autorka, pedagogička z Prakoviec, vytvorila na tému rovnosti a férovosti prezentáciu, v ktorej zachytila niekoľko príkladov férovosti na hodinách v škole, na ktorej pôsobí.

Prezentácia obsahuje príklady aktivít realizovaných v škole počas vyučovacieho procesu v snahe zabezpečiť žiakom férový prístup berúci do ohľadu ich individuálne potreby a možnosti. Môžete si ju pozrieť tu.

3. miesto

NÁZOV PRÁCE:
Škola je pre deti a nie deti pre školu

MENO a PRIEZVISKO:
Katarína Fülöpová

ORGANIZÁCIA:
ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

FORMÁT:  
literárny text


POPIS PRÁCE: 

Autorka, učiteľka na jednej z bratislavských základných škôl, sa do súťaže zapojila príbehmi z vlastnej skúsenosti, na ktoré nadväzovala i séria kritických reflexií.

Súťažnú prácu si môžete prečítať tu.