JANA DUBOVCOVÁ
verejná ochrankyňa práv


Je slovenskou verejnou ochrankyňou práv od marca 2012, keď ju do funkcie zvolili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.  Nad súťažou Som fér prebrala záštitu, pretože verí, že ľudia sú vo všeobecnosti spravodliví, a preto budú vždy uplatňovať rovnocenný prístup jeden
k druhému.




Aj vďaka jej kolegyniam a kolegom - právničkám a právnikom - Kancelária verejného ochrancu práv, ročne preskúma niekoľko tisíc podnetov na orgány verejnej správy, či porušujú alebo neporušujú základné práva slobody. Viac informácií o verejnom ochrancovi práv nájdete na stránke www.vop.gov.sk