EQUITY
občianske združenie

Bolo založené v roku 2008 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva a to podporou vzdelávania, voľnočasových aktivít, ako aj poskytovaním poradenstva
a materiálnej a morálnej pomoci.Spôsob podpory všetkých klientov združenia je prispôsobený ich konkrétnej východiskovej situácii, čo je podľa Equity jediná cesta ako byť spravodlivý. Tento princíp je zakotvený aj v názve združenia - Equity a znamená férový prístup. Viac informácií nájdete na stránke www.equityoz.sk