O Férovej Nadácii O2

      Férová Nadácia O2 bola založená v roku 2014 na podporu projektov, ktoré pomáhajú bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujú začínajúcich podnikateľov.

      Férová Nadácia O2 si berie na seba úlohu pomôcť mladým pretaviť svoje plány na realitu a zároveň chce pripravovať, podporovať a pomaháť mladým ľuďom 

 

rozbehnúť ich vlastné podnikanie či pomôcť v štarte kariéry.

 Predsedom Správnej rady Férovej Nadácie O2 je René Parák (riaditeľ komunikácie O2), ďalší členmi Správnej rady sú Michal Truban (zakladateľ Websupport) a Juraj Vaculík (Aeromobil), správcom Férovej Nadácie O2 je Ivana Štefunková.