Hlavná cena súťaže

 

Hlavnou cenou pre jedného z kategórie jednotlivcov alebo kolektívov, ktorých súťažný príspevok najviac osloví svojím spracovaním, nápadom a témou, získa hraciu konzolu PLAY STATION 4.


Ceny pre jednotlivcov (deti, žiaci, študenti, mládež)

Spolu s každým víťazom bude ocenený aj pedagóg, komunitný pracovník, vychovávateľ..., ktorý s dieťaťom / študentom o téme v rámci prípravy na súťaž diskutoval (cenou budú knižné poukážky od siete kníhkupectiev Martinus.sk, antivírusové balíčky ESET a čokoládová odmena pripravená špeciálne pre túto súťaž od Chocolate Patrik).

 

Kategórie

 

a)     Žiaci 1. stupňa základných škôl
(alebo deti do 11 rokov)

1. miesto

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk 
za 30€

Autor alebo autorka najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote až 30 eur, získa športové potreby a špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik. 

2. miesto

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk 
za 20€

Autor alebo autorka druhej najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote 20 eur a získa špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik. 

3. miesto

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk 
 za 10 €

Autor alebo autorka 3. najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík súťažných cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote 10 eur a získa špeciálnu čokoládovú cenu Chocolate Patrik. 

 
 

b) Žiaci 2. stupňa základných škôl
(alebo deti od 11 do 15 rokov)

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk za 30€

Autor alebo autorka najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote až 30 eur, získa športové potreby a špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik. 

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk
za 20€

Autor alebo autorka druhej najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote 20 eur a získa špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik.   

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk
za 10€

Autor alebo autorka 3. najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote 10 eur a získa špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik. 

 
 

c)   Študenti, mládež
(od 15 do 25 rokov)

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk za 30 €

Autor alebo autorka najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote až 30 eur, získa športové potreby a špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik. 

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk
za 20€

Autor alebo autorka druhej najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote 20 eur a získa špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik.   

Smartfón CoolPad
a knihy od Martinus.sk
za 10 €

Autor alebo autorka 3. najlepšej súťažnej práce sa môže tešiť na celý balík súťažných cien. Vyhrá totiž jeden z najtenších smartfónov vôbec - CoolPad. Okrem toho si nakúpi knihy v hodnote 10 eur a získa špeciálnu čokoládovú cenu od Chocolate Patrik.


Ceny pre kolektív (deti, žiaci, študenti, mládež)

 

Kategórie

 

a)     Žiaci 1. stupňa základných škôl
(alebo deti do 11 rokov)

1. miesto

Výlet v hodnote 400€

Najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 400 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

2. miesto

Výlet v hodnote 300€

Druhý najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na druhom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 300 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

3. miesto

Výlet v hodnote 200€

Tretí najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na treťom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 200 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

 
 

b) Žiaci 2. stupňa základných škôl
(alebo deti od 11 do 15 rokov)

Výlet v hodnote 400€

Najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 400 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

Výlet v hodnote 300€

Druhý najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na druhom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 300 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

Výlet v hodnote 200€

Tretí najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na treťom mieste, získa pre svojich členov príspevok na ýlet/exkurziu v hodnote 200 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

 
 

c)   Študenti, mládež
(od 15 do 25 rokov)

Výlet v hodnote 400€

Najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 400 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

Výlet v hodnote 300€

Najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na druhom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 300 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

Výlet v hodnote 200€

Najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na treťom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 200 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

 
 
 

d)   Vekovo zmiešaný
kolektív

Výlet v hodnote 400€

Najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 400 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

Výlet v hodnote 300€

Druhý najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na druhom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 300 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.

Výlet v hodnote 200€

Tretí najlepší kolektív, ktorý sa umiestni na treťom mieste, získa pre svojich členov príspevok na výlet/exkurziu v hodnote 200 eur od spoločnosti Eurosoft a Férovej Nadácie O2. Víťazný kolektív tak môže ísť na výlet a zaplatiť si cestu, ubytovanie, stravu, vstupné do aquaparku alebo inde.


Ceny pre učiteľov a pedagogických pracovníkov

 

Učitelia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia a iní pedagogickí zamestnanci súťažia o smartfón značky CoolPad, mobilné a dátové paušály O2, poukážky na nákup kníh od siete kníhkupectiev Martinus.sk a antivírusové balíčky ESET. Všetci pedagógovia alebo neformálni vedúci, ktorí sa do súťaže zapoja, získajú titul s diplomom Férový pedagóg.