Výsledky súťaže Som neNORMAlne fér podľa kategórií

Z 503 zaslaných prác, ktoré si mnohočlenná porota dôkladne prezrela a zhodnotila, napokon vybrala najlepšie práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste. Ich autori a autorky si prebrali vecné a peňažné ceny v činohre Slovenského národného divadla v piatok 17.6.2016. Víťazom a víťazkám gratulujume a tešíme sa na fotografie od víťazných kolektívov z výletov!

Ceny pre víťazov a pedagógov, ktorí ich viedli, venovali:

Férová Nadácia O2, spoločnosti Coolpad, Eurosoft,  Martinus.sk, Chocolate Patrik, Slovenské národné divadlo, Nadácia ESET 


Hlavná cena súťaže
Kolektív žiakov a pedagógov zo ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom


VP – výtvarná práca, L – literárny text, V – video, H – hra, P – poster, RH – rozhlasová hra, T – trojrozmerný objekt, I - iné


Kategória Jednotlivci do 11 rokov

1.Miesto
„Je to fér?“, VP, Lara Lengyelová, ZUŠ Hurbanovo
2.Miesto
„Ja a moje kamošky“, VP, Juliánka Riegendová, ZŠ J. Švermu 6, Michalovce
3.Miesto
„Škola pre zvieratá“, VP, Karolína Jamrichová, ZŠ Novomeského, Trenčín
 
Kategória Jednotlivci od 11 do 15 rokov

1.Miesto
„Férovosť a iné nezmysly“, L, Samuel Furda, ZŠ Pri Podlužianke, Levice
2.Miesto
„Black sheep“, V, Marek Mach, ZŠ J. Mudrocha, Senica
3.Miesto
„Ťažká geometria“, VP, Gabriel Kuriľak, ZŠ J. Švermu 6, Michalovce
 
Kategória Jednotlivci nad 15 rokov

1.Miesto
„Chcem pomôcť“, V, Anežka Boteková, Obchodná akadémia, Prievidza
2.Miesto
„Maťko“, L, Monika Kolláriková, Stredná priemyselná škola, Poprad
3.Miesto
„Figurína“, L, Dášena Gombíková, Evanjelická spojená škola, Martin
 
Kategória Kolektív do 11 rokov

1.Miesto
„Fér pre farebný život - animovaný film“, V, Tomáš Blechta, Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
2.Miesto
„Kamaráti“, H, Ema Hlavatá, ZŠ s MŠ Rastislavce
3.Miesto
„Kvetka a Roman“, P, Alexandra Grláková, ZŠ Muránska Dlhá Lúka
 
Kategória Kolektív od 11 do 15 rokov

1.Miesto
„Hranice“, V, Ivona Toroková, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2.Miesto
„Nová spolužiačka Danka“, V, Laura Majdáková, ZŠ ul. Karpatská, Svidník
3.Miesto
„Batôžky“, L, Marek Tomko, ZŠ a MŠ Markušovce
 
Kategória Kolektív nad 15 rokov

1.Miesto
„Tri Ferove rozprávky“, RH, Laura Petraššovitšová, Stredná súkromná umelecká škola filmová, Košice
2.Miesto
„Slzy v daždi“, V, Karol Horváth, OZ. čakra učenia, Moldava nad Bodvou
3.Miesto
„Kto som?“, T, Michaela Vatranová, Stredná umelecká škola Trenčín
 
Kategória Kolektív vekovo zmiešaný

1.Miesto
„PĽAC“, I, Alžbeta Barančíková, Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice
2.Miesto
„Normy?“, V, Adam Kocka, Gymnázium armádneho generála Ludvika Svobodu, Humenné
3.Miesto
„Ťažká situácia“, V, Ladislav Rigó, Istvána Illésházyho s VJM, Nový Život
 
Kategória  Vedúci / pedagogický pracovník

1.Miesto
„Súbor pracovných listov pre ZŠ a SŠ, Anna Bartóková, Gymnázium, Detva
2.Miesto
„Prezentácia: Som Nenormálne Fér“, Marta Jakubišinová, Spojená Škola Internátna, Prakovce
3.Miesto
„Škola je pre deti a nie deti pre školu“, Katarína Fülöpová, ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava