Výsledky súťaže „som neNORMAlne fér“ – mimoriadne ceny

Okrem prvého, druhého a tretieho miesta v oboch súťažných skupinách - jednotlivci a kolektívy, sa organizátori súťaže rozhodli udeliť na podnet poroty aj špeciálne ceny. Vychádzajú zo záverov poroty, ktorá považuje aj tieto diela za mimoriadne cenné a navrhla ich oceniť.

VP – výtvarná práca, L – literárny text, V – video, H – hra, P – poster, RH – rozhlasová hra, T – trojrozmerný objekt, F – fotografia, Z – zvukový záznam, I - inélogoo2.png
Cena Férovej Nadácie O2

„Slnko svieti na každého rovnako“, T, Kristína Martáková (+ kolektív), ZŠ Holíčska, Bratislava radioexpres.png
Cena Rádia Expres

Tri Ferove rozprávky“, RH, Laura Petraššovitšová (+ kolektív), Stredná súkromná umelecká škola filmová, Košice o2_logo.jpg
Cena O2

 „Súbor pracovných listov pre ZŠ a SŠ“, Anna Bartóková, Gymnázium, Detva
 „Prezentácia: Som Nenormálne Fér“, Marta Jakubišinová, Spojená Škola Internátna, Prakovce
 „Škola je pre deti a nie deti pre školu“, Katarína Fülöpová, ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava
 

sme_logo.png
Cena denníka SME

„Takto sme stavali náš dom“, VP,  Vojto Rusňák (+ kolektív),, ZŠ Muránska Dlhá Lúka
„Elemér, Erika a my“, VP, Juliana Mihályová + (kolektív), ZŠ s VJM Šíd
Viera Jankulová – pedagóg, ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske
Alena Biskupová – pedagóg, ZŠ Ulica Karpatská, Svidníkchocolate_patrik_logo.png 
Cena Chocolate Patrik

Karty osudu“, V,  Nikol Makóová (+ kolektív), Gymnázium Golianova, Nitraek_logo.jpg 
Cena Zastúpenia Európskej komisie v SR

„Lyžovačka zdarma pre všetkých jedničkárov“, VP,  Tomáš Barkoci (+ kolektív), ZŠ s MŠ, Plavnica logoartforum.png
Cena kníhkupectva Artfórum

 „Dobrý pocit“, VP, Mária Pirkovská, ZŠ J.Švermu 6, Michalovce
„Preteky, na ktorých môže vyhrať každý“, V, Paulína Suhajová, Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
„Šanca pre Peťu“, L, Nikola Lettrichová, ZŠ a MŠ Ul. Priehradná, Martin
„Férové m(i)esto“, H, Anna Mojžišová, Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
„ŠKD sme neNORMAlne fér“, I, Aneta Vachová (+ kolektív),, Školský klub pri ZŠ Záhorácka, Borský Mikuláš
„Amaro učiteľis“, V, Annamária Virágová (+ kolektív), ZŠ s MŠ Markušovce
„Fér súťaž“, I, David Pelech (+ kolektív), bez organizácie, Bratislava
„Kocka a guľôčka“, V, Laura Lešová (+ kolektív), Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
„Black sheep“, F, Marek Mach (+ kolektív), ZŠ J. Mudrocha, Senica
„Hodnoty“, V, Patrik Reguli (+ kolektív), bez organizácie, Trnava
„Ľudskosť“, Z, Miriama Sijková (+ kolektív), Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné
„Trikrát o diskriminácii“, pedagóg,  Jana Kababíková, Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné
 

neulogylogo.jpg
Cena Neulogy

„Equality alebo equity?“, V,  Dáša Kuracinová (+ kolektív), Centrum voľného času pri Spojenej škole, Trnavaequity-logo.png
Špeciálna cena

Kolektív žiakov a pedagógov zo ZŠ s VJM Šíd