Teambuilding Trenčanov v Brainteaselave

Víťazný kolektív zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne sa rozhodol využiť svoju výhru na spoločnom teambuildingu v Bratislave. Približne 90-ti minútovová hra rozvíjala logické myslenie a tímovú spoluprácu. "Hra sa všetkým páčila, bola primerane náročná a zaujímavá," napísala nám akademická maliarka Marta Potfajová, ktorá s deťmi pripravila víťaznú prácu. Po teambuildingu kolektív pokračoval v utužovaní vzťahov a zahral si laser game, ktorú si žiaci užili a ktorú by si podľa slov pani učiteľky mnohí z nich finančne nemohli dovoliť. 
 
fb5442f7-e43c-4304-b469-a64207074f24.jpg
9e4ac2d4-2c51-4d25-a335-8bc13f8d601b.jpg

3b32115f-d368-4d8d-a14a-d004505d849e.jpg