Nová spolužiačka Danka na výlete v Košiciach a v Prešove

Žiaci zo Základnej školy na Ul. karpatská vo Svidníku využili svoju výhru z druhého miesta v kategórii kolektívy 11 až 15-ročných na výlet do Košíc a do Prešova. Okrem prehliadky mesta si zahrali aj vytúžený paintball. Navštívili paintballovú strelnicu na Alpinke v Údolí Manitou v Košiciach. Skúsený inštruktor im vysvetlil pravidlá hry, používanie ochrannej masky, hrudníkových chráničov a projektilov. Odvážlivci hľadali adrenalín, chceli zažiť nevšedný zážitok. Na vlastnej koži si skúsili, aké je to byť akčný hrdina. Potom sa presunuli do Prešova, v ktorom navštívili planetárium. To všetko vďaka ich súťažnému videu, ktoré zaujalo porotcov a napokon zvíťazilo. Žiaci pripravili dokrútku o novej spolužiačke Danke, ktorá má  Downov syndróm a o ktorom žiaci doteraz veľmi nevedeli.Po počiatočnej neistote si ju žiaci veľmi obľúbili, pomáhajú jej, nevysmievajú sa jej. Danka sa stala súčasťou ich dovtedy zohratého kolektívu.Žiaci ukázali, že majú veľké srdce a snažia sa jej vo všetkom pomáhať. Výletu sa zúčastnilo 18 žiakov. A ako si ho užili? Pozrite si fotky, ktoré nám víťazi poslali.

65002e6f-1883-40a2-a031-4a4d1f8283c2.jpg


aac166bb-f4ee-4c58-b9cb-8347ddc46c34.jpg

57affc1a-9d29-4c90-8e44-f20077fb2b13.jpg