Náš diskusný matarón s deťmi a mladými pokračuje

Uplynulý týždeň sme mali veľmi podnetnú diskusiu so žiakmi 6. ročníka na ZŠ Dubová v Bratislave. Rozprávali sme sa o rovnosti a rovnocennosti, o férovosti a spravodlivosti a hlavne o tom, ako tieto pojmy vnímajú cez vlastnú skúsenosť. Bolo to veľmi príjemné a podnetné stretnutie, za ktoré ďakujeme pánovi učiteľovi triednemu Viktorovi Križovi, ktorý besedu zorganizoval.

 

 2e7194795d134725a35c822e3b1cf893.jpg

Boli sme aj na návšteve žiakov a učiteľov Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke. Videli sme, ako usilovne pracujú nulťáčikovia s riaditeľkou, a hlavne, veľa sme sa s deťmi rozprávali o férovosti v živote. Povedali sme si všeličo o súťaži „som neNORMAlne fér“, pozreli videá ambasádorov a dozvedeli sme sa, že na škole chystajú 2 súťažné práce. Deti však vedeli udržať tajomstvo a o téme pripravovaných diel nám neprezradili ani slovo. Tak nám nezostáva nič iné, ako počkať, kým nám ich umelecké výtvory zašlú poštou. Už teraz sa na ne tešíme. Držíme im palce, aby im odhodlanie a umelecký zápal vydržali ešte dlho.