Jachtárska neNORMAlna odmena

Výhercovia súťaže zo Súkromnej základnej škole na Vajnorskej ulici v Bratislave sa vybrali užiť si svoju výhru  do Senca. Výlet deti absolvovali za účasti rodičov z radov dobrovoľníkov a s dvoma pedagogickými pracovníkmi.Navštívili areál jachtárskeho klubu v Senci, kde deti absolvovali prehliadku lodenice aj s ukážkou športových lodí.

V rámci ukážky mali deti možnosť vyskúšať si viazanie uzlov, dozvedeli sa niečo o teórii jachtingu a o športových aktivitách. Následne si mali možnosť vyskúšať plavbu na plachetnici pod dozorom trénerov. V poobedňajších hodinách absolvovali po športových aktivitách tvorivé dielne, spojené so záverečným maľovaním na tvár.

"Deti boli z výletu nadšené, niektoré z nich si našli novú záľubu pre nich v novom športe a sú odhodlaní absolvovať v lete jachtársku akadémiu," napísala nám pani učiteľka Némethyová.

             

df73c173-20ba-4bd5-977c-88b4edf2d104.jpg
e69c6480-a092-4858-a2bc-939873d452c2.jpg
0f5ace46-4d21-4d05-9773-cb0cd28f823f.jpg
47455607-24e3-4a45-8d19-96c7428e2322.jpg