Férový diplom pre každého - napíšte nám a my Vám diplom obratom pošleme

Všetkým tým, ktorí sa nezúčastnili slávnostného vyhlasovania výsledkov v Slovenskom národnom divadle, ale aj tým, ktorí si v divadle nenašli svoj diplom s titulom férovosti, ho radi pošleme poštou.

Titul Férový žiak, Férový študent, Férový učiteľ, Férový pedagóg, Férový vedúci, Férový rodič s diplomom patrí všetkým, ktorí sa do súťaže <som neNORMAlne fér> zapojili a poslali nám svoju prácu alebo na túto prácu odborne dozerali a pomáhali súťažiacim pri jej tvorbe usmerňovaním a radami. Teda každému jednému účastníkovi súťaže.

Preto ak sa k Vám zatiaľ nedostal diplom s férovým titulom, pokojne nám pošlite e-mail na adresu sutaz@somfer.sk spolu s celým menom, priezviskom, názvom súťažnej práce, celou adresou, kam žiadate diplom zaslať. Pomôže nám, keď uvediete názov školy alebo inštitúcie, z ktorej súťažná práca pochádza - ak ste túto informáciu v prihláške vyplnili. Radi Vám ho obratom pošleme. 

Ak by sa náhodou našiel niekto, koho sme pri vypisovaní približne 1500 diplomov omylom prekrstili, premenovali alebo inak pozmenili meno, vopred sa ospravedlňujeme a rovnako ponúkame zaslanie nového diplomu s férovým titulom. 

Do predmetu e-mailu prosím uveďte "DIPLOM - FÉROVÝ TITUL".

Diplomy budeme posielať obratom, priebežne v nasledujúcich dňoch po obdržaní e-mailu.