Batôžky - školský výlet do Bratislavy

V našej súťaži vyhrali aj žiaci z tried VII.C a VIII na Základnej škole v Markušovciach. Víťazná práca Batôžky bola o férovosti. "Išli sme preto na dva dni do Bratislavy, aby sme stretli čo najviac férových ľudí, ktorí by žiakov mohli inšpirovať a dodať nádej, že veľký svet "tam vonku" sa môže riadiť aj inými princípmi než chamtivosťou a sebectvom, ako si to možno často krát myslia," hovorí učiteľ Tomáš Horváth, ktorý na škole pôsobí cez program Teach for Slovakia.

 

Výlet začali v Cukrárni Danela, kdesa naučili veľa o férovosti a vytrvalosti v podnikaní. Maturanti z Gymnázia Metodova, ktorí minulý rok navštívili Markušovce, pre nich prichystali zaujímavý program plný pokusov, ukázali im školu a zobrali malých výhercov do študentskej Klubovne Metod, kde si spoločne zahrali rôzne hry. "Ďalej sme si zabubnovali s Afričanom Thierrym, navštívili sme Bratislavský hrad, spolu Andym a Sophie z Britského veľvyslanectva sme sa porozprávali o športe a cestovaní nielen v anglickom jazyku, ale aj po slovensky a po rómsky," priblížil aktivity detí na výlete učiteľ Horváth. V Galérii Nedbalka ich privítala milá Števka, ktorá deti okrem iného naučila čo je to portrét, zátišie a krajinomaľba. Stretli sa aj s férovými učiteľmi a tímom Teach for Slovakia. Napokon si prezreli Bratislavu z okna parného vlaku a zaviezli sa do Železničného múzea, kde  si pozreli krásne exponáty a zistili čo to o dobrovoľníckej práci.


"Pri spiatočnej ceste do Markušoviec sme si rozpovedali dojmy- pre žiakov boli najväčším zážitkom zistenia, ktoré ich prekvapili: že niekto pri zamestnávaní ľudí nerobí rozdiely, že druhí sa k nim správajú ako k seberovným, že sa vedia dohovoriť po anglicky, že im ľudia, ktorých spoznali, nezištne ponúkli dobrú radu, pomoc, či otvorené dvere kedykoľvek to budú potrebovať," doplnil pán učiteľ.  Žiaci sa zároveň zaviazali, že si zoberú z týchto stretnutí príklad a budú ďalej inšpirovať svojich spolužiakov. Výletu v dňoch 13. - 15. októbra 2016 sa zúčastnili žiaci Zdeno Horváth, Milan Horváth, Marián Pecha, Albín Klempár, Marek Tomko a Kevin Žiga v sprievode pána učiteľa Tomáša Horvátha.


39d6c359-0548-460b-b08a-5c6bea6e9454.jpg


239481b8-d02e-4b1c-ac3e-9ccff44e2136.jpg


66465afb-5280-4564-b34d-23ba59f4d025.jpg


fdb47005-03eb-4ec4-9ff2-c368143b9052.jpg